Slimme fietspaden
Slimme fietspaden

Slimme fietspaden met waterafvoer

Grachten: ze zijn noodzakelijk voor de afvoer van overtollig water. Maar ze nemen ook veel plaats in. Openbare ruimte die we maar al te graag reserveren voor veilige en comfortabele fietspaden. Het slimme fietspad zet de 2 in H2O. Deze twee-in-één-oplossing creëert fietspaden mét de buffering en infiltratiekracht van een gracht. Die ook nog eens ruimte biedt aan nutsvoorzieningen en bodembescherming. Onze slimme fietspaden: 100 % smart city proof.

slim fietspad

Grachtkracht

Water is het nieuwe goud. De grondwatervoorraad slinkt. Ondanks de wateroverlast bij hevige regenbuien. Net daarom moeten we het optimaal beheren. En beheersen. Onze slim fietspadsysteem neemt regenwater op en laat het vlotter in de bodem infiltreren. Met dank aan ondergrondse kamers en platen in prefabbeton – geschakeld én gekoppeld.

Zo vermindert het risico op wateroverlast en stijgt de grondwatervoorraad.

  • Hemelwater kan ondiep infiltreren via slokkers.
  • Buffering is mogelijk bij hellingen.
  • Het geheel is hydraulisch regelbaar voor transport van water.
  • Geotextiel zorgt voor een bewezen koolwaterstoffiltering (KWS).
slim fietspad

Fietsen op het water

De kamers dekken we af met XL-vloerplaten uit prefabbeton. Sterk, solide en ideaal als oppervlak voor fietspaden. Het kwalitatieve prefabbeton biedt fietsers de rijervaring en het comfort van asfalt. Bovendien benut je optimaal de publieke ruimte. Zonder langdurige en dure onteigeningsprocedures te moeten trotseren. En de nutsvoorzieningen? Die integreer je snel en simpel in het systeem!

De gekoppelde prefabvloerplaten zorgen voor:

  • volledig toegankelijke zones voor water- en nutsbeheer;
  • een egaal rijoppervlak, ook na wegenwerken.

Onderhoudsarm

Een handig bijkomend voordeel? Onze slimme fietspaden maken alleen gebruik van hoogwaardige materialen. Dat vermindert de nood aan onderhoud en garandeert een levenslange functionaliteit.