Plaatsing zebrapadplaten

De prefab zebrapadplaten van Ebema_Living City combineren duurzaamheid, esthetiek en verkeersveiligheid. Je plaatst ze eenvoudig dankzij de regelconforme ankergaten onderaan de platen. Je kunt de zebrapadplaten plaatsen bij elke weersomstandigheid - van regen tot hitte. De prefab zebrapadplaten van Ebema zijn in de sector gekend voor de talrijke voordelen. Ze worden dan ook geproduceerd en behandeld met de grootste zorg en volgens alle geldende voorschriften.

Besteed steeds voldoende aandacht aan een correcte plaatsing van de Ebema zebrapadplaten. Volg hierbij nauwkeurig de plaatsingsvoorschriften.

Voorbereiding

Alles begint uiteraard met de juiste fundering.

 • Maak eerst de ondergrond gebruiksklaar. Voorkom dat er hemelwater blijft staan. Zorg daarom voor voldoende waterafvoer.
 • Plaats vervolgens blokken op de klaargemaakte ondergrond. Zorg hierbij voor 20 centimeter afstand tussen de ondergrond en de vlakke onderkant van de plaat.

Plaatsing

 • Plaats de zebrapadplaat op deze blokken. Takel met behulp van de hijshaken.
 • Hecht de verankeringspunten aan de ankergaten onderaan de platen.
 • Opgelet. Positioneer de eerste zebrapadplaat altijd waterpas ten opzichte van de aansluitende rijweg.
 • Plaats de volgende plaat tegen de eerste. Zodat ze aansluit met een voeg van 1 centimeter.
 • Giet ten slotte de geplaatste zebrapadplaten aan met zelfnivellerend beton. De vulling moet gebeuren tot op 4 centimeter van het laagste bovenvlak.

Uitharding

 • Laat het beton minimaal 2 dagen uitharden.
 • Reinig daarna de voegen met perslucht. Vul ze volledig met een elastische en goed klevende voegvullingsmassa.

Niet doen

 • Het is verboden om met een trillende wals over de zebrapadplaten te rijden. Dit is niet nodig en veroorzaakt onherstelbare schade aan de zebrapadplaat.

Na 7 dagen zijn de Ebema_Living City zebrapadplaten klaar voor gebruik.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

De plaatsing met eigen ogen zien? Bekijk het filmpje.

Voordelen bij “ondergieten” van zebrapadplaten (1):

 • Het bovenvlak van de fundering volgt de vorm van het onderste gedeelte van de zebrapadplaat
 • Geheel straatlaag-fundering is erosiebestendig
 • Elementen zijn in de fundering verankerd
 • De fundering heeft een toereikende sterkte en zorgt voor een goede lastenverdeling
 • De voegbodem is stabiel
 • Elementen en straatlaag zijn gemakkelijk volgens vereist profiel aan te brengen
 • Fundering en straatlaag kunnen snel worden aangebracht
 • Weinig arbeidsintensief
 • Snelle ingebruikneming

Mogelijke gebreken bij niet correcte plaatsing van zebrapadplaat (2):

 • Horizontale verschuiving van de zebrapadplaat
 • Kantelen van de zebrapadplaat
 • Loskomen van de voegvulling
 • Loskomen van de zebrapadplaat
 • Scheurvorming in de zebrapadplaat
 • Openen van de voegen
 • Afbrokkeling van de zebrapadplaat
(1) Voordelen overgenomen uit de lezing van Pierre-Paul Brichant van het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw: “Verkeersplateaus en –drempels met geprefabriceerde betonelementen”
(2) Te voorkomen gebreken overgenomen uit de lezing van Pierre-Paul Brichant van het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw: “Verkeersplateaus en –drempels met geprefabriceerde betonelementen”

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 05-04-2019