De ontwikkelingen in de zorgsector gaan verder dan het aspect kwaliteit en patiëntvriendelijkheid. Openheid en interactie met de samenleving zijn steeds belangrijker geworden en dat drukt ook zijn stempel op de buitenomgeving. Groene zones en terrassen zorgen voor een aangename verpozing.