Technische informatie

Ebema staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Het volledige productieproces van de aanvoer van grondstoffen tot de levering van het afgewerkt product, wordt continu gecontroleerd. De kwaliteit en de afwerking van onze betonproducten wordt gegarandeerd door een aantal labels en keurmerken.

Kwaliteitsgaranties

1. Producten met CE-markering

Alle producten van Ebema voeren de Europese CE-markering. Een product met de CE-markering geeft aan dat het voldoet aan de Europese eisen over veiligheid en gezondheid om het op de markt te mogen brengen. Europese richtlijnen geven een opsomming van deze minimumeisen. Door dit label op een product te zetten, verklaart een fabrikant zélf dat zijn producten voldoen aan de minimaal technische specificaties op vlak van mechanische sterkte, stabiliteit, gezondheid, milieu … Voor bestratingsproducten liggen deze specificaties en de wijze van testen voor heel Europa vast in normen:

- EN 1338 (2003): betonstraatstenen
- EN 1339 (2003): betontegels
- EN 1340 (2003): betonboordstenen

Het grote merendeel van de Ebema_LivingCity producten is CE-gemarkeerd.

CE-gemarkeerde producten moeten maar voor een beperkt aantal kenmerken voldoen aan de minimumeisen. Hierdoor beantwoorden ze niet noodzakelijk aan het kwaliteitsniveau dat jij vooropstelt. Daarom gaat Ebema graag nog een stap verder.

2. Benor- en Komo-gecertificeerd

In tegenstelling tot het CE-keurmerk worden nationale keurmerken zoals Benor (België) en Komo (Nederland) pas uitgereikt na een strenge controle door een externe onpartijdige kwaliteitsinstelling. Producten die het Benor-merk of Komo-label dragen, zijn voor jou de ultieme garantie dat:

- Ebema haar fabrieks- en productcontrole correct uitvoert;
- onze producten voldoen aan de hoge kwaliteitsklassen die in de toepassingsnormen van de keurmerken
   zijn vastgelegd.

Kortom: ons Benor-merk en Komo-label zijn jouw – onafhankelijk geteste – kwaliteitswaarborg. Op elk Ebema-product vind je daarom een label met een duidelijke productidentificatie. Per pak en ook op de leverbon.

BENOR

Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief conformiteitsmerk. Het heeft in zijn schoot een Comité voor het Merk (CM) opgericht dat belast is met het algemeen beheer van het BENOR-merk.

Dit Comité wijst het beheer in de diverse sectoren die voor één of meerdere producten in het BENOR-merk geïnteresseerd zijn, toe aan sectoriële BENOR-certificatie-instellingen. Voor de organisatie en werking van deze certificatie-instellingen is de norm NBN EN 45011 van toepassing. Deze norm bepaalt de criteria waaraan productcertificatie-instellingen moeten voldoen.

De meeste van onze Ebema_LivingCity producten dragen het BENOR-keurmerk. Dit keurmerk garandeert op basis van inspecties door een extern controle-organisme (COPRO) dat onze producten voldoen aan de hoogst haalbare kwaliteitsklasse binnen deze Europese normen.

- NBN B 21-311: betonstraatstenen
- NBN B 21-211: betontegels
- NBN B 21-411: betonboordstenen

KOMO

Het KOMO-keurmerk is het bekendste keurmerk in de bouw in Nederland. Volgens onderzoek kent circa 94 procent van de Nederlandse bevolking het keurmerk. Het KOMO-keurmerk omvat nagenoeg de gehele bouwketen: voor elk facet van de bouw is er een KOMOcertificaathouder. Van ontwerp, advisering, grondstoffen, bouwproducten, bouwdelen en installaties tot complete bouwwerken. En van heipaal tot dakkapel.

De meeste van onze Ebema_LivingCity producten dragen het KOMO-keurmerk. Dit keurmerk garandeert op basis van inspecties door een extern controle-organisme (KIWA) dat onze producten voldoen aan de hoogst haalbare kwaliteitsklasse binnen deze Europese normen.

- BRL 2312: betonstraatstenen
- BRL 2313: betontegels
- BRL 2314: betonboordstenen

3. Declaration of performance (DoP)

Sinds 1 juli 2013 moeten fabrikanten, invoerders en distributeurs van bouwproducten een prestatieverklaring (Declaration of performance) beschikbaar stellen voor producten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm bestaat.

Je vindt het juiste DoP-nummer van een product terug op onze productetiketten en leverbonnen. De documenten downloaden? Dat kan hier. Aan de hand van het artikelnummer vind je vlot de prestatieverklaringen per product.

4. Splintervrije koppen en afstandsvlakken

De meeste Ebema-producten hebben afstandsvlakken of splintervrije koppen. Zo voorkomen we maximaal randbeschadigingen bij de plaatsingen maar ook eventuele verzakkingen. Opgelet: de maatvoering is inclusief het afstandsvlak of de splintervrije kop.

5. Kwaliteit in service

Ebema heeft een grote voorraad. Dit maakt korte levertijden mogelijk. Gemotiveerde medewerkers, klantgerichte chauffeurs en een efficiënt communicatienetwerk garanderen stipte en correcte leveringen en afhalingen.

 

Versie 14-09-2021

Technische info

Beton is een natuurproduct: het leeft, krijgt meer karakter met de tijd maar het kan ook afwijkingen vertonen. 

1. Kleurafwijkingen

Ebema gebruikt natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Hierdoor zijn beperkte kleurafwijkingen tussen verschillende  productiepartijen mogelijk. Na verloop van tijd egaliseren deze kleurverschillen zich. Dat betekent zeker niet dat de kwaliteit afneemt.

Tips!

- Wil je tintverschillen vermijden en een mooie kleurschakering creëren? Meng dan betonproducten uit minstens 3
   verschillende pakken.
- Zorg er bij de start van de werken voor dat je voldoende producten op de werf hebt. Bestel daarom voor alle
   zekerheid 5 % extra. Bijbestellingen kunnen soms van kleur verschillen.
- Check vóór de plaatsing de productiedata op de labels. Verschillen ze? Controleer dan de kleur en alle andere
   zichtbare aspecten.
- Zijn de kleurverschillen onaanvaardbaar? Neem dan nog vóór de plaatsing contact op met de verkoopdienst.

2. Kalkuitbloei 

Soms krijgen betonproducten een witte uitslag. Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij producten op basis van cement. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk. Dit proces versnelt bij veelvuldige neerslag en een intensief gebruik van de bestrating. Ebema aanvaardt geen klachten over kalkuitbloei.

3. Klachten

Heb je een klacht? Dan moet je die binnen de 8 dagen na levering melden. We aanvaarden geen klachten van producten die al geplaatst zijn. Onze tip! Zijn de gebreken zichtbaar? Begin dan pas met de werken nadat koper en verkoper tot een akkoord zijn gekomen. Bewaar ook steeds de labels van de geleverde materialen 

4. Maten en toleranties

Voor alle betonproducten voorzien de normen dat er zich maattoleranties mogen voordoen.

Voorbeeld: De hoogtetoleranties van betonstraatstenen:
- kleiner dan 10 cm dikte: +/- 3 mm.
- groter of gelijk aan 10 cm dikte: +/- 4 mm.

Deze toleranties worden altijd uitgedrukt in absolute waarde ten opzichte van de opgelegde maat. De maten die in de tekeningen zijn opgenomen, zijn nominale maten. De fabricagematen kunnen hiervan afwijken.

Voorbeeld: Voor betonstraatstenen van 220 x 110 mm:
- nominale maat: 220 x 110 mm
- opgelegde fabricagemaat: 220 x 109 mm

Tip!

- Plaats je twee kantafsluitingen? Dan raden we aan om betonstraatstenen van de partij die je gaat plaatsen uit
   te leggen. Op die manier kan je de exacte breedte bepalen van het legbed tussen de kantafsluitingen.