Hydrops
Hydrops

Intelligente waterbuffering met HYDROPS®

België kreunt regelmatig onder wateroverlast. Vooral op plekken met een hoog grondwater- en rioleringspeil. HYDROPS® reguleert je waterhuishouding. Dankzij een slim geïntegreerd systeem dat vlot hevige plensbuien het hoofd biedt. HYDROPS® buffert het water, reinigt het en verdeelt het voor hergebruik, infiltratie in de bodem of een vertraagde afvoer naar de rioleringen. Zelfs wanneer je bovengronds niet veel ruimte ter beschikking hebt.

Stijlvol ingenieus

Wie naar HYPDROPS® kijkt, ziet alleen een stijlvolle verharding in XL-vloerplaten. Geschikt om op te wandelen of auto’s op te parkeren. Maar onder de strakke platen bevindt zich een heus totaalsysteem. Dat overtollig water verzamelt, zuivert en buffert. Met oog op hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater. Zo beantwoordt HYDROPS® aan de strengste waterhuishoudingsnormen bij nieuwbouw of renovatie.

waterbuffering
Revolutionaire waterbuffering
hydrops

Zuivere klasse

Een aantal vloerplaten is voorzien van afvoergoten en -kolken. Bij hevige regenval stroomt het water via de prefabgoten relatief snel naar betonnen kamers – eventueel via koolwaterstofafscheiders. De kamers vangen het aanwezige slib en reinigen het water. Het gezuiverde water belandt via een geperforeerde buis in de open fundering. Daar wordt het verdeeld en tijdelijk gebufferd.

hydrops

Wondergrond

  • Onder de bestrating bevindt zich een open fundering die water buffert.
  • Ondergronds lopen leidingen met slibopvang. 
  • Gescheiden putten verzamelen slib, regenwater en koolwaterstof.
  • Het bekken is bekleed met geotextiel of EPDM-folie voor bodeminfiltratie.

Het systeem is ongevoelig voor slibvervuiling. Dankzij het grote lastenspreidende vermogen van de vloerplaten kan het een zware belasting aan. Via controlepunten meet je snel het waterniveau én de infiltratiesnelheid. Er is ook ruimte om andere nutsleidingen te plaatsen. Bijkomend voordeel: de nieuwe generatie van HYDROPS® is ondiep en vraagt daardoor minder grondwerken.

Het HYDROPS®-systeem kan ook geïnstalleerd worden in grachten en op wadi’s.