Grasslines Small
grasslines small tuinstraten antwerpen

Duurzaam waterbeheer met B-rain Connect

Ontdek B-rain Connect: een netwerk van experten rond slim waterbeheer in stedelijke gebieden. Als actieve partner werkt Ebema_LivingCity samen met andere producenten en experts aan intelligente oplossingen voor het beheren van hemelwater. Met een scherp oog op de toekomst, bouwen we aan een duurzame omgeving waarin groen, verharding en water perfect in balans zijn.

Bouwen aan klimaatrobuuste buurten van morgen via co-creatie

B-rain Connect brengt producenten, nutsbedrijven, studiebureaus, ontwerpers, aannemers en experten samen om in co-creatie te werken aan één gemeenschappelijk doel: het bouwen van de klimaatrobuuste buurten van morgen. Onze gedeelde visie is gebaseerd op duurzaamheid, biodiversiteit en circulariteit, en we zijn altijd op zoek naar gelijkgezinde professionals die samen met ons willen werken aan een meer  natuurinclusieve toekomst.

Duurzame missie omzetten in praktijk

Maar hoe realiseren we dat bij B-rain Connect? Met unieke modulaire bouwsystemen! Onze innovatieve bouwblokken kunnen op een slimme, snelle en kostenefficiënte manier met elkaar verbonden worden om klimaatrobuuste infrastructuur te creëren. Zo kunnen we onze bouwsystemen, zoals de B-rain Connect Straat, het B-rain Connect Plein, B-rain Connect Fietspad en de B-rain Connect Parking, toepassen in verschillende omgevingen zoals straten, pleinen, parkings en fietspaden.

Al deze systemen zijn ook standaardoplossingen in ons Ebema_LivingCity-gamma

  • Hydrops (XL-vloerplaten met waterbufferingsysteem)
  • Pardak (Parkingsysteem met waterbufferingsysteem)
  • Slimme fietspaden (Fietspaden met waterbufferingsysteem)

Samen bouwen we zo de klimaatrobuuste buurten van morgen!

Naar de top van de ladder

Ebema_LivingCity richt zich niet alleen op de samenwerking binnen B-rain Connect, maar ook op de ontwikkeling van een eigen gamma dat de top van de Ladder van Lansink ambieert: dé standaard worden op het vlak van afval- en waterbeheer. We proberen ervoor te zorgen dat onze producten en oplossingen een maximale positieve impact hebben op hun omgeving. 

Dat geldt ook voor waterbeheer. Idealiter wordt water opgevangen om te hergebruiken (onze Waterbench is hiervan een mooi voorbeeld). Is dat niet mogelijk? Dan biedt waterinfiltratie een duurzaam alternatief. Ebema_LivingCity zet onder meer in op waterpasserende tegels, waterdoorlatende klinkers en groeiplaatsconstructies.  

De derde sport op de ladder zijn waterafvoer en buffering. Ook die pakken we aan. Slim én innovatief. In Oostende werkte Ebema_LivingCity bijvoorbeeld mee aan de CityRiver. Een heuse stadsrivier die het regenwater vertraagd laat infiltreren in de bodem. En tegelijk een esthetische meerwaarde biedt aan omwonenden en passanten. 

Meestappen in het B-rain Connect verhaal?