Bij een groeiend aantal projecten van stads- of dorpskernvernieuwing, (her)aanleg van pleinen en wandelstraten, verkeersinfrastructuurwerken staat het architecturale en esthetische aspect van de realisatie centraal.