Verkeersveiligheid is een structureel probleem dat we met zijn allen dienen aan te pakken. Infrastructuur speelt hierin een zeer belangrijke rol: een overzichtelijk en begrijpbaar geheel dat afgestemd is op de Ruimtelijke Ordening. Verkeersveiligheid moet een inherent onderdeel vormen van het wegverkeerssysteem. Daarvoor zorgt Ebema_LivingCity. Een compleet en uitgebreid gamma van veiligheidsbevorderende producten garandeert een evenwichtig en logische verkeerssituatie. Ebema_LivingCity helpt u om van elk project een performante veilige verkeersinfrastructuur te maken.